Generalversammlung 2019

Eisen Grënnungscomité ass ganz zeréck getrueden esou wei eisen Statut dat firgesäit an bei den Wahlen ass esou een neien Comité gewielt ginn.

Gewielt goufen:

– Breger Nicolas
– Dimmer Christian
– Freres Jill
– Horsmans Daniel
– Jungers Bob
– Magi Malvina
– Möller Mike
– Müller Pierre
– Schaul Daniel
– Schumacher Claude
– Speltz Francois

Mir wënschen dem Freres Jill esou alles Guddes an Zukunft bei eis am Comité.