Feiermelder 2020/01

En Accord ass font gin !

Léif Memberen,

Wann dir d’Aktualitéit an der Presse verfollegt dann hutt dir konnten feststellen dat d’Joer fir den CGDIS ganz gutt ugefaangen huet.

Den Accord tëschent der CGFP an dem Minister vun der Fonction Publique iwwert d‘Aarbechtszäitreeglung wäert villen Leit beim CGDIS eng ganz Partie Virdeeler bréngen. Vill Virbereedungsaarbecht gouf d lescht Joer geleescht fir hei zu engem gudden Resultat ze kommen.

Een wichtegen Schrëtt fir den SNPPL war et eng Platz am Comité fédéral vun der CGFP ze besetzen. Hei hunn mir eis dofir agesat dass den Accord endlech och eng legal Basis fir den 12-Stonnen Schichtsystem erméiglecht.

An den administrativen an techneschen Lafbunnen ass et wichteg dat mir och do eng flexibel Léisung fir d’Aarbechtszäiten fonnt hunn.  Zesummen mat der CGFP wäerten mir dann och bei dëser Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten een An drop halen dat dëst och an Zukunft am Interêt vun den Mataarbechter vum CGDIS ëmgesat gëtt.

Ënner anerem ass et eis awer och gelongen 5  zousätzlech Congésdeeg fir déi Kolleegen eraus ze handelen, déi kontinuéierlech am Schichtdéngscht schaffen.

Een groussen Merci wëllen mir hei un eis Mammenhaus , d‘ CGFP, an un hier Mataarbechter riichten, sou wéi un déi aner Ënnerorganisatiounen riichten déi alleguer vill Energie an Zäit investéiert hunn fir dësen Accord méiglech ze maachen.