Assemblée générale

Ordre du jour

  • Begréissung vum President
  • Aktivitéitsrapport vun eisem Sekretär
  • Usprooch vum President
  • Keesebericht
  • Reconstitutioun vum Comité
  • Fräi Ausprooch

Wärend an no den Rapporten sidd dir alleguer op een Patt an een Maufel invitéiert.