comité

Siège CGFP 488, route de Longwy, Luxemburg, Luxembourg

comité

Siège CGFP 488, route de Longwy, Luxemburg, Luxembourg

comité

Siège CGFP 488, route de Longwy, Luxemburg, Luxembourg

comité

Siège CGFP 488, route de Longwy, Luxemburg, Luxembourg

comité

Siège CGFP 488, route de Longwy, Luxemburg, Luxembourg

comité

Siège CGFP 488, route de Longwy, Luxemburg, Luxembourg

Generalversammlung

Am Koschteschbau 1 Rue de l'église, Tuntange, Luxembourg

Generalversammlung 2024

brasserie Seppl 42 Av. de la Faiencerie, Limpertsberg, Luxembourg

Ordre du jour   Begréissung vum President Aktivitéitsrapport vun eisem Sekretär Usprooch vum President Keesebericht Reconstitutioun vum Comité Fräi Ausprooch   Wärend an no den Rapporten sidd dir alleguer op een Patt an een Maufel invitéiert.   Umeldung